top of page

מיתוג קמפיין וירטואלי 2020 Study in Israel

המועצה להשכלה גבוהה מעודדת אלפי סטודנטים מכל העולם לבוא וללמוד באוניברסיטאות הבכירות של ישראל. 

Artboard 1
Artboard 1 copy 3
Artboard 1 copy
Artboard 1 copy 2
Artboard 1 copy 4
Artboard 1 copy 5
bottom of page