ספרים

למרות האמרה שאין לשפוט ספר לפי כריכתו, לעיצוב הכריכה חשיבות רבה. זהו רושם ראשוני לגבי החוויה הממתינה בין הדפים. עימוד הספר הוא שלב חשוב ומכריע בתהליך הפקת הספר, במהלכו מעוצבים עמודי הספר שהם פניה של היצירה שלך.

עיצוב ספר מורשת חטיבת בנימין
עיצוב ספר מורשת חטיבת בנימין

עיצוב ספר מורשת חטיבת בנימין
עיצוב ספר מורשת חטיבת בנימין

pnim_1
pnim_1

עיצוב ספר מורשת חטיבת בנימין
עיצוב ספר מורשת חטיבת בנימין

1/4
עיצוב קטלוג חברת ורד בע״מ
עיצוב קטלוג חברת ורד בע״מ

page-1
page-1

page-3
page-3

עיצוב קטלוג חברת ורד בע״מ
עיצוב קטלוג חברת ורד בע״מ

1/6
kriha
kriha

980-601_2
980-601_2

980-601_5
980-601_5

kriha
kriha

1/5
0
0

1
1

3
3

0
0

1/7
ספר ילדים
ספר ילדים

עיצוב ספר ילדים
עיצוב ספר ילדים

book_kids1
book_kids1

ספר ילדים
ספר ילדים

1/5
ספרי שחמת
ספרי שחמת

980_1
980_1

עיצוב ספרי שחמת
עיצוב ספרי שחמת

ספרי שחמת
ספרי שחמת

1/6
עיצוב ספר חכמי התלמוד
עיצוב ספר חכמי התלמוד

עיצוב ספר חכמי התלמוד
עיצוב ספר חכמי התלמוד

1/1