top of page

ספרים

למרות האמרה שאין לשפוט ספר לפי כריכתו, לעיצוב הכריכה חשיבות רבה. זהו רושם ראשוני לגבי החוויה הממתינה בין הדפים. עימוד הספר הוא שלב חשוב ומכריע בתהליך הפקת הספר, במהלכו מעוצבים עמודי הספר שהם פניה של היצירה שלך.

עיצוב ספר מורשת חטיבת בנימין
עיצוב ספר מורשת חטיבת בנימין

press to zoom
עיצוב ספר מורשת חטיבת בנימין
עיצוב ספר מורשת חטיבת בנימין

press to zoom
pnim_1
pnim_1

press to zoom
עיצוב ספר מורשת חטיבת בנימין
עיצוב ספר מורשת חטיבת בנימין

press to zoom
1/4
עיצוב קטלוג חברת ורד בע״מ
עיצוב קטלוג חברת ורד בע״מ

press to zoom
page-1
page-1

press to zoom
page-3
page-3

press to zoom
עיצוב קטלוג חברת ורד בע״מ
עיצוב קטלוג חברת ורד בע״מ

press to zoom
1/6
kriha
kriha

press to zoom
980-601_2
980-601_2

press to zoom
980-601_5
980-601_5

press to zoom
kriha
kriha

press to zoom
1/5
0
0

press to zoom
1
1

press to zoom
3
3

press to zoom
0
0

press to zoom
1/7
ספר ילדים
ספר ילדים

press to zoom
עיצוב ספר ילדים
עיצוב ספר ילדים

press to zoom
book_kids1
book_kids1

press to zoom
ספר ילדים
ספר ילדים

press to zoom
1/5
ספרי שחמת
ספרי שחמת

press to zoom
980_1
980_1

press to zoom
עיצוב ספרי שחמת
עיצוב ספרי שחמת

press to zoom
ספרי שחמת
ספרי שחמת

press to zoom
1/6
עיצוב ספר חכמי התלמוד
עיצוב ספר חכמי התלמוד

press to zoom
עיצוב ספר חכמי התלמוד
עיצוב ספר חכמי התלמוד

press to zoom
1/1
bottom of page