קדם

מיתוג ופיתוח שפה גרפית על ידי סטודיו אי.אר | קדם, קדמה דרך מורשת | תכנית הכשרה לאומית למנהיגות פורצת דרך להעצמת תחום שימור התרבות והמורשת ולהנגיש אותו עבור הציבור בישראל. 

Logo
Logo simulation
Logo in negative
Brand colors
Font
Icons
Water bottle branding
Patterns
Pattern visualization in a workspace
Facebook posts
Instagram posts
Instagram posts